ALGEMENE VOORWAARDEN - STEMBEVRIJDING VLAANDEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN - STEMBEVRIJDING VLAANDEREN


Inschrijven

- Inschrijven kan alleen via het daarvoor bestemde formulier op de website www.stembevrijding-vlaanderen.be.

- Betalingen dienen te gebeuren dmv overschrijving op rekeningnummer

BE85 7350 3944 2006 op naam van Liselotte Van Dooren met vermelding van naam + voornaam deelnemer, activiteit + datum activiteit of factuurnummer.

- De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.

- Het is mogelijk om, in overleg met Liselotte Van Dooren van Stembevrijding Vlaanderen, voor bedragen hoger dan 300€ te betalen in termijnen. De betaling dient volledig voldaan te zijn voor aanvang van de activiteit.

- Op aanvraag is het mogelijk om een factuur te ontvangen. Deze wordt dan via mail opgestuurd.


Annuleren

- Bij annulering door Stembevrijding Vlaanderen wordt het inschrijvingsgeld automatisch volledig en binnen de 3 werkdagen teruggestort. (Dit kan voorkomen bij onvoldoende deelnemers)


- Bij annulering door een deelnemer dient deze schriftelijk of via mail  (liselottevandooren@stembevrijding-vlaanderen.be) te gebeuren. Sms, FB messenger, WhatsApp of andere sociale media zijn niet geldig.

De annulatieregeling geldt ook voor annuleringen ivm ziekte of andere overmacht.


Meer specifiek:

 

- Annulering individuele sessie

Een individuele sessie kan tot 48 uur op voorhand kosteloos geannuleerd of verplaatst worden. Indien de annulering later gebeurt, wordt de sessie toch aangerekend.

Bij annulering van 1 sessie-dag van een meerdaagse workshop-serie is er geen terugbetaling mogelijk.


- Annulering activiteiten in groep

Annuleren kan kosteloos tot 5 dagen na je inschrijving, mits je ingeschreven was ten laatste 30 dagen voor de datum van de activiteit.

Wil je daarna nog van deelname afzien, dan kan dat tot 10 werkdagen voor de desbetreffende datum. Stembevrijding Vlaanderen stort dan je inschrijvingsgeld terug min 15€ administratiekosten.

Annuleer je minder dan 10 werkdagen voor de datum van de activiteit, dan is er geen terugbetaling mogelijk maar kan je eventueel, in overleg met Liselotte Van Dooren van Stembevrijding Vlaanderen, wel een ander jouw plaats laten innemen.

Ook bij annulering van 1 sessie-dag van een meerdaagse workshop-serie is er geen terugbetaling mogelijk.


Verantwoordelijkheid

- De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aangeven van persoonlijke omstandigheden.

- Stembevrijding Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke eigendommen noch voor de ziekte-/gezondheidstoestand van de deelnemers.

Deelnemers dragen zelf deze verantwoordelijkheid.

- De aansprakelijkheid van Stembevrijding Vlaanderen wordt bepaald en beperkt door de verzekering 'beroepsaansprakelijkheid' zoals afgesloten bij KBC.

- De workshops/cursussen/events/individuele sessies gegeven door Liselotte Van Dooren van Stembevrijding Vlaanderen zijn nooit een vervanging voor eventueel noodzakelijke psychotherapeutische of medische hulp.


Toepasselijk recht en beslechting van geschillen

- Elke overeenkomst/inschrijving wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitzondering van diens bepalingen van internationaal privaat recht.

- Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.


Elke inschrijving/deelname aan een activiteit van Stembevrijding Vlaanderen houdt in de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.