Workshops

 


Stembevrijding gaat letterlijk over het bevrijden van je stem.

 

In onze Westerse cultuur hebben wij van zingen iets gemaakt wat de één kan en de ander niet.

Het moet voldoen aan allerlei eisen, het moet zo en zo klinken.

We leggen de lat dikwijls nogal hoog voor onszelf.

 

Van oorsprong is zingen nochtans niet zo bedoeld.

Er is bvb. geen enkel klein kind dat van zichzelf denkt dat hij niet kan zingen.

Ook in sommige andere culturen stelt men zich die vraag niet.

 

We gaan onszelf vaak inhouden, anders voordoen, of zelfs forceren.

Dus de manier van zingen die in onze cultuur sterk ingeburgerd is,

is het zingen van buiten naar binnen.

We gaan onze uiterste best doen om zo goed mogelijk te zingen,

in de hoop dat anderen het mooi vinden.

 

Een andere manier is zingen wat er in onszelf leeft!

Dit kunnen we zingen van binnen naar buiten noemen.

Moeiteloos zingen wat we binnenin onszelf voelen.

 

Hierover gaat stembevrijding.

Het is zo verrijkend want ons zingen staat niet los van ons dagelijks leven.

We kunnen dus ook ons leven verrijken als we onze stem

moeiteloos durven laten klinken in ons zingen!

 

Activiteiten:::

 

De meeste activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk,

maar soms zijn ze ook voor specifieke doelgroepen.

 

Traject  'LAAT JE STEM HOREN'


3 of 4 namiddagenLees meer..
Voluit Vrouw zijn


Intensieve workshop

van een halve dagLees meer..Kennismakingsworkshops


Een ochtend-, namiddag- of avondworkshop

waar je kunt kennismaken met stembevrijding.


Lees meer..Dagworkshop  'LAAT JE STEM HOREN'


Een intensieve workshop

van een hele dag op locatie


Lees meer..